Sisa Pepejal
Pengurusan Sisa Pepejal
 
Elemen Pengurusan Sisa Pepejal
 
Penjanaan Sisa Pepejal
Penstoran
Kutipan
Pengangkutan Bagi Kutipan Sisa Pepejal
Rawatan Perantaraan
Pelupusan
Kesan Pengurusan Sisa Pepejal Yang Tidak Sistematik
 
Impak Kepada Alam Sekitar
Impak Kepada Sosial
Impak Kepada Kesihatan Manusia
Pemantauan Alam Sekitar
Penilaian Impak Alam Sekitar(EIA)
Peranan dan Tanggungjawab
Pembersihan Awam
Perundangan
Kitar Semula
Gis
Penerbitan
Pertubuhan Pengurusan Sisa Pepejal
Universiti
Kalendar Aktiviti
Keratan Akhbar
Soalan Lazim
Syarikat Konsesi
Pautan
Perisian
 
Stesen Pemindahan

Definisi

Stesen pemindahan merupakan suatu tempat penerimaan dan pemprosesan sisa pepejal dari kawasan kutipan melalui kenderaan kutipan/pungutan bersaiz kecil, dikumpulkan dan diproses samada melalui sistem pemampat atau kaedah lain dan dipindahkan ke dalam kenderaan penghantaran (Trailer long haulage) bersaiz besar bagi penghantaran ke tapak pelupusan akhir

Terdapat lima(5) stesen pemindahan yang beroperasi di Semenanjung Malaysia iaitu:-

  • Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Taman Beringin, Jinjang, Kuala Lumpur
  • Stesen Pemindahan Sisa Pepejal, Seksyen 21, Shah Alam
  • Stesen Pemindahan Ampang Jajar, Pulau Pinang
  • Stesen Pemindahan Sisa Pepejal Batu Maung, Pulau Pinang
  • Stesen Pemindahan Taruka, Johor
 
 

© YBhg. Datuk Haji Zaini Bin Md Nor. Hak Cipta Terpelihara
Dikemaskini pada 07 November 2012 | Dasar Privasi
web counter