Solid Waste
Sisa Pepejal
Solid Waste Management
Pengurusan Sisa Pepejal
 
Elemen Pengurusan Sisa Pepejal
 
Penjanaan Sisa Pepejal
Penstoran
Kutipan
Pengangkutan Bagi Kutipan Sisa Pepejal
Rawatan Perantaraan
Pelupusan
Kesan Pengurusan Sisa Pepejal Yang Tidak Sistematik
 
Impak Kepada Alam Sekitar
Impak Kepada Sosial
Impak Kepada Kesihatan Manusia
Pemantauan Alam Sekitar
Penilaian Impak Alam Sekitar(EIA)
Peranan dan Tanggungjawab
Public Cleansing
Pembersihan Awam
Legalisation
Perundangan
Recycle
Kitar Semula
Gis
Penerbitan
Online Services
Publisher
Other Services
Solid Waste Management Organisation
University
Calendar Activity
Newspaper Clipping
Frequently Asked Questions (FAQs)
Concessionaries
Links
Downloads
Pertubuhan Pengurusan Sisa Pepejal
Universiti
Kalendar Aktiviti
Keratan Akhbar
Soalan Lazim
Syarikat Konsesi
Pautan
Perisian
 
Komposisi Dan Sifat-Sifat, Penghasilan, Pengaliran Dan Pengawalan Gas Tapak Pelupusan

Komposisi dan Sifat-Sifat Gas Tapak Pelupusan

 • Gas daripada tapak pelupusan mengandungi pelbagai jenis gas yang terdiri daripada kuantiti yang sangat besar ( gas-gas utama ) dan kuantiti yang sangat sedikit ( trace gas ).
 • Gas utama yang terhasil daripada penguraian pecahan organik sisa pepejal bandaran (MSW). Kebanyakan trace gas walaupun wujud dalam kuantiti yang sedikit, ia boleh menjadi toksid dan boleh memberi kesan terhadap kesihatan awam.

  Juzuk Gas Utama tapak Pelupusan
 • Gas yang terhasil daripada tapak pelupusan termasuklah ammonia, karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen, hidrogen sulfida, metana, nitrogen dan oksigen.
 • Metana dan karbon dioksida adalah gas utama yang dihasilkan daripada penguraian anaerobik, daripada sisa organik yang terhurai dalam sisa MSW.
 • Apabila metana tersebut wujud dalam udara dengan kepekatan antara 5 dan 15%, ia akan menyebabkan letupan.
 • Kehadiran gas ini dalam lechate dimana pengasingan dari gas di landfill adalah berhubung dengan leachate.

Komponen Sisa Buangan Yang Wujud Dalam Sisa Pepejal Bandaran (MSW)

KOMPONEN
PERATUS ISIPADU ASAS
Metana

45-60

Karbon dioksida

40-60

Nitrogen

2-5

Oksigen

0.1-1.0

Sulfida, disulfida, mercaptens

0-1

Ammonia

0.1-1.0

Hidrogen

0-0.2

Karbon monoksida

0-0.2

Unsur surih
0.01-0.6
Sifat
Nilai

Suhu, F

100-120

Graviti tertentu

1.02-1.06

Kandungan kelembapan

Saturated

Nilai tinggi haba

400-550


Penghasilan Gas Sisa Tapak Pelupusan

Fasa 1 : Penyesuaian Permulaan

 • Fasa 1, ialah fasa penyesuaian permulaan di mana komponen organik terhurai dalam sisa buangan (MSW) mengalami penguraian mikrobiologi yang akan diletakkan di landfill kelak.
 • Dalam fasa 1, penguraian mikrobiologi berlaku di bawah keadaan aerobik, kerana sebahagian jumlah udara terperangkap di dalam tapak pelupusan.
 • Sumber utama kedua-dua organisma aerobik dan anaerobik yang bertanggungjawab untuk penguraian sisa ialah bahan tanah yang digunakan seharian dan penutupan.
 • Sumber-sumber organisma yang lain adalah seperti mendakan loji rawatan sisa yang diurai, pelupusan ke tapak pelupusan dan kitar semula air sisa tercemar.
 • Pelarutan rawatan air buangan di buang oleh kebanyakan bahan buangan MSW dan kitaran semula air sisa (leachate) ialah sumber lain organisma.


Fasa 2 : Fasa Peralihan

 • Dalam fasa 2, dikenalpasti sebagai fasa peralihan, oksigen menyusut dan kandungan anaerobik mula berlaku.
 • Sisa buangan menjadi anaerobik dan hidrogen sulfida.
 • Proses pengoksidaan/penurunan seterusnya berkurang, komuniti mikrobiologi bertanggungjawab untuk menukar bahan organik dalam MSW kepada metana dan karbon dioksida, bermula dengan proses 3 langkah iaitu dengan menukar bahan organik kompleks kepada asid organik dan lain produk perantaraan untuk fasa 3.

Fasa 3 : Fasa Asid

 • Dalam fasa 3, fasa asid, aktiviti mikrobiologi yang bermula dalam fasa 2 meningkat dengan penghasilan asid organik dan sedikit gas hidrogen.
 • pH leachate selalunya 5 atau lebih rendah kerana kehadiran asid organik dan kepekatan karbon dioksida dalam bahan buangan.
 • Biochemical oxygen demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan kekonduksian leachate akan meningkat secara nyata ketika Fasa 3 disebabkan pelarutan organik asid dalam air sisa.
 • Bilangan juzuk organik,secara prinsipnya logam berat, akan terlarut semasa fasa 3, disebabkan nilai pH yang rendah.
 • Banyak nutrigen asas disingkirkan dalam air sisa dalam fasa 3
 • Jika leachate tidak dikitar semula nutrien asas akan hilang daripada sistem.
 • Jika leachate tidak terbentuk, Produk penukaran yang dihasilkan semasa fasa 3 akan wujud dalam tapak pelupusan sebagai penyerap dan wujud di dalam air bersama sisa.

Fasa 4 : Fasa Fermentasi Metana

 • Dalam fasa 4, fasa fermentasi metana, kumpulan kedua mikroorganisma , menukarkan asid asetik dan gas hidrogen kepada metana dan karbon dioksida.
 • Dalam sesetengah kes, organisma tersebut akan mula terbentuk sehingga tamatnya fasa 3.
 • Dalam fasa 4, kedua-dua metana dan pembentukan asid berlangsung secara serentak walaupun kadar pembentukan asid berkurang.
 • Ph leachate dihasilkan akan meningkat kerana gas asid dan hidrogen dihasilkan dari asid telah ditukarkan kepada CH4 dan C02 dalam fasa 4 dan kepekatan BOD dan C0D
 • Ini akan menyebabkan kepekatan BOD dan COD dan nilai kekonduksian air sisa akan berkurangan.
 • Kepekatan logam berat yang wujud dalam air sisa berkurangan dengan pH yang tinggi disebabkan kewujudan juzuk inorganik dalam larutan.

Fasa 5 : Fasa Kematangan

 • Dalam fasa kematangan, bahan organik terbiodegrasi telah membentuk metana dan karbon dioksida.
 • Bahagian bahan terbiodegrasi yang sebelum ini tidak tersedia akan bertukar disebabkan kelembapan yang berterusan.
 • Kadar penghasilan sisa tapak pelupusan disingkirkan kerana kebanyakan nutrien yang tersedia disingkirkan bersama air sisa dan 'substrat' yang wujud dalam air buangan akan perlahan-lahan terbiodegrasi.

Pengurusan Sisa Tapak Pelupusan

 • Gas landfill yang diperolehi dari landfill yang masih aktifakan dibakar atau digunakan untuk penghasilan tenaga elektrik ataukedua-dua.

Nyalaan sisa tapak pelupusan

 • Kaedah rawatan yang biasa digunakan untuk sisa tapak pelupusan ialah penghapusan terhad, iaitu metana dan apa-apa gas surih (trace gas) termasuklah VOCs di bakar di dalam kehadiran oksigen (yang mengandungi udara), karbon dioksida, sulfur dioksida, pengoksidaan nitrogen dan gas-gas yang berkaitan.
 • Penghapusan termal terhadap gas bahan buangan ini selalunya sempurna di dalam rekaan kemudahan nyalaan kerana mengambil kira faktor udara.

Sistem Pemulihan Tenaga sisa tapak pelupusan

 • Sisa tapak pelupusan biasanya ditukar kepada elektrik
 • Dalam kegunaan yang kecil, biasanya digunakan untuk bahan api.
 • Dalam kegunaan yang besar, biasanya digunakan untuk stim turbin.

 
  You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1